shutterstock_1157338261 611x407

Praktijkregels

  • Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering. U draagt zelf de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
  • Bij verhindering graag 24 uur van tevoren afmelden, zodat de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht hoeft te worden.
  • Bij de eerste kinderfysiotherapie behandeling wordt er gevraagd om een vragenlijst in te vullen, een toestemmingsverklaring (is nodig voor de verzekeraar), een verzekeringspasje en een legitimatiebewijs van uw kind.
  • Iedere cliënt heeft het recht op inzage van zijn/haar behandeldossier. Dit kunt u opvragen bij uw behandelend kinderfysiotherapeut.
  • Bij een afspraak, kunt u plaats nemen in de behandelkamer. De desbetreffende therapeut komt uw kind daar ophalen. Graag vragen wij u de wachtkamer netjes achter te laten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kind buiten de behandelkamer.
  • U ontvangt van ons een verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst. Dit wordt vanuit zorgverzekeraars van ons verwacht. Dit kan na een aantal behandelingen zijn of na afronding van de therapie. Deelname wordt op prijs gesteld, zodat wij onze zorgverlening kunnen optimaliseren. De vragenlijst wordt anoniem ingeleverd.