shutterstock_1157338261 611x407

Huisregels en klachtenregeling

Huisregels

Omdat er in de praktijk regelmatig verschillende kinderen met hun ouder(s) aanwezig zijn, zijn er door Kindercentrum Het Plein huisregels ontwikkeld om incidenten, ongelukken, en verwarring te voorkomen. Dit heeft tot doel een veilige en prettige omgeving te creëren.
Onderstaand zijn de regels weergegeven.

 • Kinderen, hun ouder(s) en de medewerk(st)ers dienen zich volgens algemeen geldende (fatsoens)normen en waarden te gedragen.
 • De medewerk(st)ers houden zich het recht voor om personen die aanstoot gevend gedrag ventileren uit het pand te verwijderen.
 • In alle ruimtes van de praktijk is roken verboden.
 • Bij het betreden van de oefenruimte is het dragen van buitenschoeisel verboden.
 • Computers en apparatuur worden uitsluitend door de therapeut bediend.
 • Wilt u samen met uw kind er op letten dat de tijdschriften en het speelgoed in de wachtruimte opgeruimd worden na gebruik.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtkamer achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn, de praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal hiervan.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte of in uw jaszak.
 • Ingeval van calamiteiten dient u aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Wilt U bij de eerste afspraak het verzekeringspasje en indien aanwezig de identiteitskaart/paspoort van uw kind en de evt. verwijzing van de arts meenemen.
 • Wilt u op tijd komen voor de afspraak. U hoeft zich niet te melden, maar kunt plaatsnemen in de wachtruimte.
 • De therapeut zal ieder contact met arts, school of zorgverleners, voorafgaande met de ouders overleggen. Hiervoor wordt o.a. een toestemmingsformulier gebruikt.
 • Wijzigingen in uw adres - telefoongegevens en zorgverzekering willen wij graag per ommegaande van u horen.
 • Uw kind wordt in principe altijd door dezelfde kinderfysiotherapeut behandeld. In geval van ziekte of vakantie van de therapeut wordt de behandeling in overleg met u overgenomen of verzet naar een andere datum.
 • De fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Wilt u meer informatie over de Wet op de Persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij uw fysiotherapeut of kijken op de website van QuaIizorg.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden, anders kunnen de kosten in rekening worden gebracht.
 • U dient zelf uw verzekeringspolis na te lezen, zodat u weet wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door uw verzekering zal het betreffende bedrag bij u in rekening worden gebracht. U blijft verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten.
 • Er wordt tussentijds en aan het eind van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer, huisarts en/of schoolarts. U wordt verzocht hiervoor het toestemmingsformulier te ondertekenen.

Klachtenregeling (kinderfysiotherapie)

Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met uw kind omgaan dan is het goed om dit kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure van het koninklijk genootschap voor fysiotherapie (KNGF).

Kinderfysiotherapie Het Plein is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

Indien u opmerkingen, ideeën etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

De patiëntenrechten conform de Wet Behandel Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) zijn vastgesteld in de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.

Meer informatie?

Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met uw kind omgaan dan is het goed om dit kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure van het koninklijk genootschap voor fysiotherapie (KNGF).

Kinderfysiotherapie Het Plein is aangesloten. bij de klachtenregeling van het KNGF.

Indien u opmerkingen, ideeën etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

De patiëntenrechten conform de Wet Behandel Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) zijn vastgesteld in de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.

Kijk hier voor meer informatie over behandelingen, kwaliteit, klachten en kosten