Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde fysiotherapie op het gebied van buik, bekken- en bekkenbodem bij kinderen.

Indicaties voor behandeling zijn:

 • Plasproblemen: zoals bijvoorbeeld urineverlies/plasongelukjes, heel vaak en/of heel nodig moeten plassen, urineweginfecties, angst om te plassen/ophoudgedrag, bedplassen.
 • Ontlastingsproblemen Ont: zoals bijvoorbeeld obstipatie (verstopping in de darmen), of ontlastingsverlies/poepongelukjes, angst om te poepen/ophoudgedrag
 • Buikpijnklachten.

 

Intake en onderzoek

Voordat de eerste afspraak plaats vindt, wordt u gevraagd naar de hulpvraag en wordt u gevraagd om een vragenlijst/dagboek in te vullen over het plassen, poepen, eten en drinken. Dit is de basis voor het intake gesprek en erg van belang om duidelijkheid te krijgen over het probleem en te kunnen beoordelen welke begeleiding het kind nodig heeft.

Na het intake gesprek zal er in overleg lichamelijk onderzoek plaats vinden, waarbij gekeken wordt naar de ademhaling en de bekkenbodemspieren. Daarna wordt samen met u en uw kind een behandelplan opgesteld.

Little,Boy,Need,A,Pee,,Isolated,On,White

Behandeling

De behandeling bestaat uit:

 • voorlichting/adviezen, gerelateerd aan het aanwezige probleem:
 • Uitleg over de werking van de blaas, darmen en bekkenbodem in relatie tot plassen en poepen.
 • Aanleren van juiste toilethouding en toiletgedrag.
 • Een goede vocht- en vezelinname.
 • Oefentherapie, gericht op:
 • Algemeen lichaams- en bewegingsgevoel.
 • Ademhalingsoefeningen.
 • Ontspanningsoefeningen.
 • Bewustwording van de bekkenbodem en het goed leren aan- en ontspannen van de bekkenbodem.
 • Adequaat reageren op aandrang en het vergroten van de blaascapaciteit.

Bij complexe problemen kan het nodig zijn deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg contact opnemen met andere deskundigen, bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog.

 

Tot slot..

Wanneer een kind met bekkenproblemen te maken krijgt, kan dit een grote impact hebben op het kind en het hele gezin. Om zo goed mogelijk resultaat te krijgen is het daarom van belang dat u als ouder achter de behandeling staat en samen met uw kind consequent aan de slag gaat met adviezen en oefeningen. Het vergt veel inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van uw kind en zijn/haar omgeving, wij zullen u daarbij zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen!